Legionisto! Fanatyzm przetrwa wszystko!

Skomentuj